fbpx

Reglament

REGLAMENT TRITOUR 2024

 

Format de competició

1. TriTour és un circuit que s’estableix en un format de Lliga, fet que incentiva la participació.

2. Per optar als premis de la classificació general de la Lliga TriTour s’ha de participar com a mínim en la meitat més una prova del circuit, és a dir, a 3 de les 4 proves.

3. A cada triatleta li puntuaran les proves que hagi participat i finalitzat. Totes les proves valen el mateix.

4. El primer classificat de cada prova, tant en categoria masculina com femenina, suma un total de 1.500 punts. A partir d’aquí, la quantitat de punts va disminuint, seguint la proporció següent:

POSICIÓ        |     PUNTUACIÓ

1º – 5º            |     50 punts de diferència entre cadascun

6º – 10º          |     25 punts de diferència

11º – 20º        |     20 punts de diferència

21º – 30º        |     15 punts de diferència

31º – 40º        |     10 punts de diferència

41º – 50º        |     5 punts de diferència

51º endavant |     1 punt de diferència

 

5. En el cas de les proves d’Amposta, Deltebre i El Pont de Suert, si es participa en 2 proves (Sprint o Olímpc i Short o Half) es comptabilitzaran les dues per la classificació de la Lliga.

6. Hi haurà 7 categories, tan per dones com per homes. La categoria d’edat estarà determinada per l’edat del atleta el 31 de desembre del any en que es celebra la competició:

 

Juvenil (16-17 anys) |2008 – 2007

Júnior (18-19 anys) | 2006 – 2005

Sub23 (20-23 anys)  | 2004 – 2001

Sènior (24-39 anys | 2000– 1985

Veterans 1 (40-49 anys) | 1984 – 1975

Veterans 2 (50-59 anys) | 1974 – 1965

Veterans 3 (60 o més anys) | 1964 i anteriors

 

 

Premis i obsequis

8. En cada una de les proves es donaran premis o trofeus als 3 primers  classificats de cada categoria tant en categoria masculina com femenina. En el cas de la modalitat relleus, es donarà premi o trofeu a la primera posició en categoria masculina, femenina i mixta. En el cas de la modalitat Aquabike, hi haurà premis als 3 primers i 3 primeres classificats de la categoria absoluta i no hi haurà premis per cateogria.

9. Un cop finalitzada la Lliga, s’atorgaran premis als 3 primers classificats de cada categoria tant masculines com femenines: Regals dels col·laboradors i inscripcions gratuïtes al TriTour del posterior any.

 

Inscripció

10. La inscripció a cadascuna de les proves és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

11. Les inscripcions de cada seu es tancaran normalment el dijous anterior a cada prova o a l’arribar al límit de participants establerts.

12. La inscripció a la Lliga TriTour, en qualsevol de les seves proves que la conformen, significa la total acceptació d’aquest reglament. Allò que no hi estigui previst serà sotmès a la decisió de l’organització.

 

Cronometratge

14. Es prendran els temps parcials dels tres trams del triatló més els temps de les dues transicions mitjançant cronometratge per xip. Els xips, dorsals i barrets de natació seran proporcionats per l’organització, els xips s’hauran de tornar a l’arribar a meta.

15. Els que no corrin alguna cursa amb el xip en qüestió no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.

 

Normativa per segments

16. En el tram de natació, està permès introduir el dorsal a l’aigua sempre i quan l’esportista porti posat el neoprè (quan el seu ús estigui permès). El dorsal es colocarà sempre sota el tratge de neoprè i no serà visible durant aquest segment. En el tram de ciclisme, l’ús del dorsal és obligatori (s’ha de dur visible a la part trasera). En el segment de cursa a peu també serà obligat l’ús del dorsal i visible desde la part devantera.

17. En el tram de ciclisme, no es permetrà participar a cap triatleta sense casc rígid amb els tres punts de subjecció. El participant l’haurà de portar posat sempre que vagi en contacte amb la bicicleta, ja sigui muntat o la porti a la mà. Dins la zona de transició no es podrà circular sobre la bicicleta.

18. A la distància Esprint i Olímpica està totalment prohibit portar cap tipus de suport o acoblament en el manillar de la bicicleta, sí que està permès l’ús de bicicletes de muntanya però sense banyes. A la distància Short i Half està permès portar acoblaments i està prohibit participar amb una bicicleta de muntanya. A les modalitats Short i Half està prohibit el drafting (anar a roda)

 

Participació i assegurança

19. La participació en cada un dels triatlons que componen el circuit està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant pren part en les proves sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les. En les proves on hi ha distància Olímpica, Short o Half no està permesa la participació de juvenils (menors de 18 anys). En la prova Esprint no està permesa la participació de cadets (menors de 16 anys).

Està prohibida la participació dels menors d’edat sense l’autorització del pare, mare o tutor legal.

20. Totes les modalitats es poden disputar de forma individual o per relleus.

21. La modalitat relleus està composta per equips de 2 o 3 components, on cada membre de l’equip realitzarà un segment del triatló, és a dir, un fa la natació, un altre la bicicleta i l’altre la carrera a peu. En el cas de ser 2 components, un dels dos realitzarà 2 segments. El lloc d’espera de la persona que hagi de fer el següent relleu, i on es realitza el canvi, és a la zona de transició (Boxes), espai on es té penjada la bicicleta junt amb el numero de dorsal de l’equip. Mai serà en una altra zona, sinó l’equip estarà desqualificat.

22. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:

  • Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al terrotiri espanyol.
  • Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€
  • Mort per accident esportiu fins a 6.000€

La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o mèdico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança.

 

Anul·lacions i devolucions

23. Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització, per causes imputables a la mateixa i/o per motius relacionats amb la pandèmia Coronavirus. En els casos descrits anteriorment, es realitzarà la devolució del preu de la inscripció menys 2€ del cost de gestió.

24. Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data. Exemples:

  • Anul·lació del tram de natació per mal estat del mar o riu: duatló
  • Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: aquatló
  • Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu

25. Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibiliten la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.

26. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els participants i/o espectadors durant la prova.

27. Els participants eximeixen, en qualsevol cas, a l’organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que es puguin contraure, o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitatiu , per robatori, furt o deteriorament / pèrdua de material que pugui produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o fins i tot tercers durant el desenvolupament de l’activitat.

La responsabilitat de l’organitzador de la prova és la que es disposa a l’art. 3 de l’Annex II del vigent Reglament de Circulació: l’activitat de la prova esportiva es regirà per les normes establertes per aquest reglament especial, els reglaments esportius i altres normes que resultin d’aplicació.

28. El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.

 

Assegurança de cancel·lació

29. A través del formulari d’inscripcions es podrà contractar una assegurança de cancel·lació de la inscripció. El preu de la mateixa serà un 20% de l’import del preu base de la inscripció.

30. Aquesta assegurança serà vàlida fins 15 dies abans de la celebració de la prova. Fins aquesta data el participant podrà sol·licitar el reemborsament del 100% de la inscripció. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import de l’assegurança.

 

Seguretat i assistència mèdica

31. La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat dels cossos de seguretat de cada municipi. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts en el circuit TriTour. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

 

Desqualificacions

32.Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. No realitzar la totalitat del recorregut marcat per l’organització. No complir amb els horaris establerts. Superar els límits de temps marcats per l’organització. Embrutar l’itinerari. Tractar de manera perjudicial material propi o aliè. No mostrar-se respectuós amb el personal de l’organització i amb la resta de participants. No portar el dorsal en la part davantera de la roba a la cursa a peu. No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident. Tenir una actitud que l’organització pugui considerar irresponsable i inadequada.

 

Vehicles autoritzats

33. Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.

 

Reserves allotjament

34. El saldo del paquet d’allotjament ha de pagar-se en el moment de formalitzar la reserva en el formulari d’inscripció a l’esdeveniment. En cas de no rebre el pagament, no es formalitzarà cap reserva.

35. Existeix la opció de contractar una assegurança de cancel·lació, amb el que es procedirà al reemborsament del cost de l’allotjament en cas d’anul·lació per part del participant. Aquesta assegurança serà valida fins a 15 dies abans de la celebració de la prova. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import de l’assegurança. En cas de no contractar l’assegurança de cancel·lació, EMP Sport Events no realitzarà cap devolució si s’anul·la el paquet d’allotjament.

 

Dades de caràcter personal

36. Política de privacitat EMP Sport Events, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de EMP Sport Events puguin (I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMP Sport Events, aquí ressenyades, EMP Sport Events informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D.G.D.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a EMP Sport Events perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de EMP Sport Events que puguin ser de l’interès del usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de EMP Sport Events, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, EMP Sport Events es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@wefeelevents.com

37. No obstant això i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.